Specjalistyczne techniki pomiarowe i kalibracja map

Podczas realizacji prac pomiarowych wykorzystujemy specjalistyczne atestowane narzędzia, które regularnie przechodzą okresowe badania i obsługę techniczną, co jest potwierdzone odpowiednimi świadectwami. Realizujemy pomiary z powietrza oraz z wody. Do tego celu stosujemy nowoczesne zdobycze technologiczne - drony i zdalnie sterowane łodzie z kamerami i przyrządami pomiarowymi. Dzięki nowoczesnym pomiarom fotogrametrycznym (ze zdjęć o wysokiej rozdzielczości, które są wykonywane przy zastosowaniu drona) i batymetrycznym (czyli pomiarom głębokości zbiorników i cieków wodnych) możemy szybko i dokładnie wykonać pomiary sytuacyjno-wysokościowe na potrzeby projektów i aktualizacji map geodezyjno-kartograficznych. Wyniki wszystkich realizowanych przez nas pomiarów są dostępne w formie elektronicznej, co po odpowiednim ich przetworzeniu umożliwia dokładną cyfrową kalibrację map tworzonych i aktualizowanych do różnych celów. Kalibracja i przetwarzanie danych zbieranych w czasie pomiarów jest elementem naszej oferty.

Służby geodezyjne i kartograficzne są zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązane do prowadzenia map zasadniczych w formie cyfrowej, przystosowanej do przetwarzania informatycznego. Obecnie dla obszaru całego kraju prowadzi się teleinformatyczne zbiory danych przestrzennych. Mapa cyfrowa jest odwzorowaniem w formie wektorowej lub rastrowej. Dzięki temu przygotowany model geograficzny może zostać wykorzystany do przetwarzania i korygowania danych zebranych w cyfrowym Systemie Informacji Geodezyjnej. Dostęp do danych cyfrowych umożliwia generowanie map analogowych na potrzeby realizacji określonych celów.

Dostosowywanie danych z pomiarów geodezyjnych do standardów cyfrowego Systemu Informacji Geodezyjnej

Warto mieć na uwadze, że wszystkie czynności geodezyjne realizowane w określonym celu muszą być zgłoszone w odpowiednich rejestrach w formie cyfrowej. Cyfrowe bazy danych przestrzennych obejmują m.in.:

Ważnym elementem oferty współczesnych usług geodezyjnych jest przetwarzanie danych z pomiarów, tak aby dopasować je do wymogów, jakie przed geodetą i inwestorem stawia Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Czynności związane z cyfrowym przetwarzaniem map i danych z pomiarów wysokościowych, lotniczych i batymetrycznych zazwyczaj realizuje geodeta.

Geodeta tłumaczący cyfrową kalibrację map

Usługa cyfrowego przetwarzania danych zbieranych podczas pomiarów geodezyjnych

Nasza firma oferuje usługę przetwarzania danych zebranych podczas pomiarów, w tym:

tak, aby dokładnie odwzorowywały stan faktyczny i były dopasowane do standardów Systemu Informacji Geodezyjnej.

Usługa jest przeznaczona dla inwestorów, służb mierniczych górniczych zakładów odkrywkowych oraz geodetom, którzy z powodu ograniczeń czasowych i niedostatecznych zasobów mocy obliczeniowych, mogą być zainteresowani zleceniem przetwarzania zabranych przez siebie danych specjalistom w zakresie geodezyjnego i kartograficznego przetwarzania pomiarowych danych cyfrowych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Dane zbierane podczas pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów fotogrametrycznych, w trakcie skanowania laserem czy podczas pomiarów batymetrycznych są obarczone pewnym błędem. Aby uzyskać dokładne odwzorowanie stanu faktycznego, wymagają określonych procesów przetwarzania. Proces przetwarzania map i danych z pomiarów jest realizowany komputerowo. Z uwagi na duże ilości przetwarzanych danych wymaga odpowiednich mocy obliczeniowych. Realizujemy wszystkie czynności związane z kolejnymi etapami przetwarzania geodezyjnych i mierniczych danych pomiarowych, w tym:

Nasza usługa jest skierowana do wszystkich, dla których proces przetwarzania danych pomiarowych we własnym zakresie wydaje się zbyt skomplikowany i czasochłonny.