Realizujemy wszystkie czynności związane z przygotowywaniem, korektą i aktualizacją dokumentacji geodezyjnej nieruchomości gruntowych i zabudowanych. Prowadzimy geodezyjną obsługę nieruchomości na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego. Realizujemy czynności i prowadzimy dokumentację geodezyjną związaną z realizacją procesów podziału i scalania działek gruntowych przeznaczonych pod zabudowę oraz scalania i wymiany gruntów rolnych. Prowadzimy procesy rozgraniczenia działek gruntowych z upoważnienia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Doradzamy właścicielom nieruchomości gruntowych i zabudowanych jak korzystnie przeprowadzić proces rozgraniczenia działek

Geodezyjna obsługa nieruchomości

Geodezyjna obsługa nieruchomości to jeden z elementów naszej oferty. Prowadzimy wszystkie czynności związane z rozpoczęciem, kontrolą i zakończeniem procesu inwestycyjnego. Oferta na usługi dostępne w ramach obsługi geodezyjnej nieruchomości w procesie budowlanym jest skierowana do inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Oferujemy doświadczenie i profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji.

W ramach obsługi geodezyjnej nieruchomości wykonujemy czynności takie jak:

geodeci dokonujący pomiarów pod inwestycje nieruchomości

Podziały nieruchomości

Prowadzimy czynności związane z podziałami działek gruntowych i zabudowanych. Oferujemy wszechstronną analizę stanu nieruchomości, która ma być przedmiotem podziału. Prowadzimy wszystkie czynności i kompletujemy dokumentację geodezyjną dzielonych nieruchomości, w tym: