Pomiary powykonawcze i inwentaryzacja obiektów budowlanych na terenie Dopiewa

Wykonujemy pomiary i opracowania geodezyjne na potrzeby realizacji i inwentaryzacji prac budowlanych i remontowych, do których realizacji co do zasady konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie. Tyczymy główne osie budynków na gruncie oraz realizujemy pomiary kontrolne w trakcie procesu budowlanego. Wykonujemy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą na potrzeby odbioru gotowego domu lub innych obiektów budowlanych. Obsługujemy inwestycje na terenie gminy Dopiewo oraz najbliższych okolic, w tym w pięciu miastach, takich jak Konarzewo, Zborowo, Dąbrowa czy Skórzewo. Oprócz obsługi inwestycji wykonujemy też wszystkie czynności związane z tyczeniem, odnajdywaniem i wyznaczaniem granic działek. Tworzymy projekty i dokumentacje podziałów i scaleń działek.

Usługi uprawnionego geodety na terenie Dopiewa i okolic

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem usług geodezyjnych realizowanych przez zespół uprawnionych geodetów z naszej firmy. Oprócz standardowej obsługi geodezyjnej procesu budowlanego oferujemy także obsługę geodezyjną zakładów przemysłowych, w tym gruntów rolniczych i odkrywkowych zakładów górniczych. Tyczymy złoża, wykonujemy pomiary mas ziemnych, w tym zwałowisk i wyrobisk. Odświeżamy granice kopalni oraz nanosimy na mapy wszystkie istotne zmiany wynikające z rozbudowy zakładów przemysłowych w trakcie ich funkcjonowania. Wykonujemy również pomiary głębokości zbiorników i cieków wodnych.