Dobry geodeta na budowę w powiecie kościańskim

Nasza firma geodezyjna działa na rynku lokalnych usług geodezyjnych w Kościanie od przeszło 20 lat. Obsługujemy Kościan oraz wszystkie okoliczne gminy i miejscowości zlokalizowane na terenie powiatu kościańskiego. Cały czas realizujemy czynności geodezyjne w miastach i gminach Kościan, Czempiń, Krzywiń, Śmigiel oraz w ich okolicach. Regularnie obsługujemy budowy i prowadzimy czynności związane z weryfikacją i zmianą statusu prawnego działek także w okolicznych powiatach, w tym w powiecie poznańskim i śremskim. Nasza firma specjalizuje się w obsłudze geodezyjnej inwestycji. Świadczymy usługi dla inwestorów indywidualnych, dla rolnictwa i przemysłu. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu wyceny czynności i opracowań geodezyjnych opracowanych pod kątem realizacji konkretnego celu.

Podział działek i inne usługi geodezyjne Kościan

Wykonujemy projekty podziałów i scaleń działek oraz nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Kościana i całego powiatu kościańskiego, tyczymy granice działek na podstawie przyjętych projektów. Nasz zespół realizuje czynności i opracowania geodezyjne na potrzeby realizacji różnych celów. Realizujemy czynności polegające na wznawianiu zniszczonych znaków granicznych i odnajdywaniu granic działek ewidencyjnych. Obsługujemy budowy i inwestycje zlokalizowane w Kościanie i okolicach. Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną budowy. Wspieramy inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji. W ramach czynności związanych z obsługą inwestycji wykonujemy odpowiednie pomiary i opracowania, w tym: pomiary i tyczenie w terenie budynków i budowli, pomiary kontrolne oraz pomiary powykonawcze i kompleksową inwentaryzację powykonawczą inwestycji po zakończeniu procesu budowlanego.

Kościańska ciekawostka od Geodety

Kościan to miasto powiatowe w województwie wielkopolskim, znajdujące się około 45 km na południe od Poznania. Miejscowość położona jest nad Kanałem Kościańskim (kanałem rzeki Obry) na Równinie Kościańskiej – bezjeziornej wysoczyźnie morenowej, będącej przede wszystkim obszarem rolniczym. Krajobraz Kościana i okolicznych gmin jest mało zróżnicowany, zalesiony zaledwie w kilkunastu procentach. Atrakcjami przyrodniczymi powiatu są Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i sztuczny zbiornik Wonieść.

Historia Kościana sięga XIII wieku. W latach największej świetności był drugim co do wielkości (po Poznaniu) miastem w Wielkopolsce, słynącym z wysoko rozwiniętego rzemiosła. Po II wojnie światowej stał się prężnie działającym ośrodkiem przemysłowym. Obecnie w zachodniej części Kościana (podzielonego przez przebiegającego przez niego linię kolejową) dominuje zabudowa mieszkaniowa i usługowa, a we wschodniej – tereny rolnicze, które stanowią 1/3 ogólnej powierzchni miasta.