Geodeta Kostrzyn – podział działek, tyczenie pod budowę, obsługa przemysłu i rolnictwa

Prowadzimy firmę specjalizującą się w realizacji pomiarów i opracowań geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Kostrzyn i całego powiatu poznańskiego. Wykonujemy projekty podziałów działek i nieruchomości zabudowanych przynajmniej dwoma budynkami oraz tyczymy i wyznaczamy granice działek i nieruchomości podzielonych w zgodzie z przyjętym projektem ich podziału. Realizujemy czynności geodezyjne w terenie i tworzymy wszystkie rodzaje opracowań kartograficznych, adekwatnie do wymogów, jakie mapom i opracowaniom geodezyjnym stawiają przepisy prawa odnoszące się do procedur związanych z realizacją poszczególnych celów. Zamów mapy, plany sytuacyjne, operaty geodezyjne i inne opracowania na potrzeby związane z realizacją celów projektowych, informatycznych, opiniodawczych i prawnych, dotyczących nieruchomości gruntowych i zabudowanych zlokalizowanych na terenie Kostrzyna i całej gminy Kostrzyn.

Geodeci wykonujący pomiar powykonawczy

Zadzwoń i umów się na pomiar powykonawczy w Kostrzynie

Oferujemy czynności geodezyjne i opracowania kartograficzno-geodezyjne działek i obiektów na terenie Kostrzyna. Regularnie realizujemy pomiary i czynności związane z obsługą kartograficzną także w miejscowościach położonych w okolicy Kostrzyna, takich jak Jasin, Zalasewo, Gortatowo czy Gruszczyn. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Realizujemy pomiary z powietrza oraz spod lustra wody, co umożliwia nam szybkie i skuteczne mierzenie mas ziemnych, odkształceń, obiektów kubaturowych i głębokości cieków i zbiorników wodnych. Obsługujemy budowy i inwestycje. Realizujemy czynności inwentaryzacyjne związane z aktualizacją dokumentacji ze względu na rozbudowę czy modernizację obiektów przemysłowych, rolniczych czy kopalni odkrywkowych.