Usługi geodezyjne Luboń – tyczenie działek, obsługa budowy

Realizujemy usługi geodezyjne na terenie Lubonia i okolicznych miejscowości. Nasza firma stale współpracuje z inwestorami i właścicielami nieruchomości gruntowych i zabudowanych zlokalizowanych na terenie gminy Luboń mieszczącej się w powiecie poznańskim. Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne związane z obsługą procesu inwestycyjnego, podziałami działek i nieruchomości zabudowanych oraz geodezyjną obsługę zakładów przemysłowych. Nasza firma działa na terenie Lubonia oraz miejscowości okolicznych, w tym w Łęczycy, Wirach, Komornikach i w mieście Poznań. Zachęcamy do konsultacji na temat możliwości realizacji projektów inwestycyjnych na działkach z obszaru Lubonia.

Zamów pomiary powykonawcze w Luboniu

Pomiar i analiza geodezyjna nieruchomości to usługi, które warto zamówić na możliwie wczesnym etapie realizacji procesu inwestycyjnego. Warto mieć na uwadze, że w przypadku niektórych obiektów już na etapie projektu konieczne jest uwzględnienie planu sytuacyjnego odzwierciedlającego aktualną sytuację, którą trzeba uwzględnić w projekcie. To ważne, aby mieć pewność, czy obiekty i istniejąca infrastruktura nie utrudni realizacji założeń inwestora. Najlepszym rozwiązaniem, które pozwala upewnić się, czy dana działka w pełni spełnia warunki realizacji przyjętych założeń, może okazać się weryfikacja geodezyjna – wystarczy zlecić szybkie opracowanie planu sytuacyjnego i analizę powiązanych opracowań inwentaryzacyjnych. Zamów doświadczonego geodetę do obsługi procesu inwestycyjnego w Luboniu. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji oraz realizację wszystkich czynności na poszczególnych etapach realizacji. Sprawdź cennik usług naszej firmy geodezyjnej na realizację pomiarów powykonawczych oraz przygotowanie opracowania inwentaryzacji powykonawczej domu lub innego obiektu do odbioru.

Geodezyjne ciekawostki - Luboń

Luboń to niewielka miejscowość położona na lewym brzegu Warty. Od północy graniczy z Poznaniem, a od południa z obszarem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ukształtowanie powierzchni jest mało urozmaicone – równinne, z wysokościami w granicach 69-83 m n.p.m. Tereny zabudowane skoncentrowane są głównie w północnej części miasta, południe ma charakter rolniczy. Przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Na terenie Lubonia znajduje się m.in. zjazd z autostrady A2 łączącej wschód i zachód Europy.

Luboń to jedno z najmłodszych miast w Wielkopolsce (utworzone w 1954 roku), niemniej z wielowiekowymi tradycjami i szeregiem zabytków architektury. Powstało bowiem z trzech dawnych miejscowości – Lubonia, Żabikowa, Lasku. W XX wieku Luboń był ważnym ośrodkiem przemysłowym. Obecnie stanowi przede wszystkim zaplecze mieszkaniowe dla Poznania. Intensywnie rozwija się tu budownictwo deweloperskie. Ponad 30 tysięcy mieszkańców na obszarze zaledwie 13,5 km2 czyni Luboń jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce.