Usługi geodezyjno-kartograficzne Murowana Goślina

Nasza firma specjalizuje się w realizacji usług geodezyjnych na potrzeby obsługi inwestycji oraz inwentaryzacji nieruchomości i różnego rodzaju obiektów przemysłowych. Oferujemy mapy do celów projektowych, informacyjnych i opiniodawczych działek i nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych na terenie całej gminy Murowana Goślina i gmin ościennych takich jak Suchy Las, Czerwonak czy Pobiedziska. Warto dodać, że usługi geodezyjne realizujemy w całym powiecie poznańskim. Wszystkie czynności geodezyjne realizuje uprawniony geodeta z dużym doświadczeniem i z pełną znajomością lokalnej specyfiki. Zachęcamy do kontaktu w sprawie obsługi geodezyjnej inwestycji w każdej skali.

Czynności uprawnionego geodety na terenie Murowanej Gośliny i okolic

Oferujemy szybkie terminy realizacji pomiarów i wykonania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby projektów scalenia lub podziału działek gruntowych, inwentaryzacji powykonawczej domów i innych obiektów zlokalizowanych na terenie Murowanej Gośliny oraz miejscowości i gmin sąsiednich. Zachęcamy do kontaktu przedsiębiorców z różnych branż, którzy budują nowe zakłady przemysłowe bądź modernizują funkcjonujące obiekty w skali, która pociąga za sobą konieczność aktualizowania dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej. Nasz zespół dysponuje sprzętem, który umożliwia szybką realizację pomiarów obiektów kubaturowych, w tym instalacji przemysłowych oraz wyrobisk czy zwałowisk zakładów górniczych. Realizujemy usługi polegające na odświeżaniu granic kopalni oraz pomiary i obliczenia mas ziemnych.

Ciekawostki geodezyjne o Murowanej Goślinie

Murowana Goślina to położone 25 km na północ od Poznania niewielkie miasto, będące jednym z najstarszych ośrodków cywilizacji w Wielkopolsce. Znaleziska archeologiczne z terenu miejscowości pochodzą z końca paleolitu. Prawa miejskie Goślina uzyskała już w XIV wieku. Na początku wieku XVII, w związku z budową pierwszego murowanego kościoła, w nazwie miejscowości pojawił się człon „Murowana”. Przez lata Murowana Goślina była znakomicie prosperującym miastem prywatnym.

Obecnie w gminie przeważają tereny leśne (w większości – kompleks Puszczy Zielonka) i uprawne, a licząca około 10 tysięcy mieszkańców miejscowość jest centrum usługowym dla otaczających ją gospodarstw rolnych. Murowana Goślina ma bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Położona jest na zboczach doliny rzeki Trojanki (dawniej nazywanej Goślinką), na obszarze słabo zurbanizowanym o wysokiej wartości przyrodniczej. W okolicy znajduje się szereg jezior, m.in. Kołatkowskie i Włóknieńskie. Rejon Murowanej Gośliny zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce.