Mapy geodezyjne, pomiary działek, obsługa budów i inne usługi uprawnionego geodety na terenie Rokietnicy

Zachęcamy wszystkich właścicieli działek gruntowych oraz osoby zainteresowane zakupem domów lub działek o określonym przeznaczeniu do skorzystania z profesjonalnych usług uprawnionego geodety, który specjalizuje się w obsłudze kartograficznej gminy Rokietnica zlokalizowanej w powiecie poznańskim. Oferujemy realizację pomiarów i odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby związane z realizacją określonych celów prawnych. Wykonujemy projekty, pomiary i dokumentację na potrzeby scalania lub podziału nieruchomości, wznawiania zniszczonych znaków granicznych nieruchomości, czy w celu rozgraniczenia nieruchomości. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze geodezyjnej procesu budowlanego. Usługi realizujemy w gminie Rokietnica oraz na terenie całego powiatu poznańskiego.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe Rokietnica i okolice

Oferujemy przygotowanie i aktualizację map do celów projektowych, prawnych, informatycznych i opiniodawczych. Nasz zespół uprawnionych geodetów realizuje pomiary kontrolne, usługi związane z wytyczaniem budynków i budowli oraz pomiary powykonawcze i dokumentację niezbędne do odbioru technicznego wznoszonych i modernizowanych obiektów budowlanych na terenie gminy Rokietnica, oraz w gminach Tarnowo Podgórne, Suchy Las i w Poznaniu. Wykonujemy pomiary sytuacyjno wysokościowe oraz pomiary wysokości o objętości obiektów i mas ziemnych. Świadczymy usługi geodezyjne na potrzeby okolicznych kopalni i zakładów przemysłowych