Zamów pomiar powykonawczy w Swarzędzu

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi uprawnionego geodety ze specjalizacją w realizacji czynności geodezyjno-kartograficznych na potrzeby obsługi procesów budowlanych realizowanych na terenie gminy i miasta Swarzędz leżących w obszarze powiatu poznańskiego. Zamów usługi geodety z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania pomiarów geodezyjnych i tworzenia opracowań geodezyjnych na potrzeby realizacji projektów budowlanych i inwentaryzacji powykonawczej. Specjalizujemy się w obsłudze geodezyjnej inwestorów indywidualnych i przedsiębiorców z powiatu poznańskiego, w tym z gminy Swarzędz i okolicznych miejscowości takich jak: Zalasewo, Tulce, Jasin, Paczkowo i Gruszczyn.

Usługi kartograficzne Swarzędz i okolice

Oferujemy usługi kartograficzne realizowane na terenie Swarzędza i pobliskich miejscowości. Tworzymy projekty podziałów działek. Projekty Scalenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych. Realizujemy pomiary działek i tyczymy granice nieruchomości gruntowych zgodnie z zatwierdzonymi projektami podziału działek. Ponadto, w ramach obsługi geodezyjnej w Swarzędzu oferujemy czynności związane z obsługą procesów inwestycyjnych. Tworzymy mapy i opracowania na potrzeby realizacji nowych obiektów, w tym budynków i obiektów przemysłowych np. takich jak odkrywkowe zakłady górnicze kopalin pospolitych. Obsługujemy wszystkich inwestorów, zaczynając od tych wznoszących niewielkie obiekty wymagające zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, po przedsiębiorców budujących nowe obiekty przemysłowe lub modernizujących istniejące

Czy wiesz, że...

Swarzędz to największa (blisko 102 km2) i najgęściej zaludniona (ponad 48 tysięcy mieszkańców) gmina w aglomeracji poznańskiej. Położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego na terenie Równiny Wrześnieńskiej, będącej częścią Niziny Wielkopolskiej. Krainę tę cechuje rzeźba terenu typowa dla obszarów polodowcowych – lekko pofalowana, rozcięta wyraźnie zaznaczonymi dolinami dopływów Warty – rzek Głównej i Cybiny. W obszarze Swarzędza – obok mniejszych zbiorników wodnych – znajdują się jeziora Swarzędzkie i Uzarzewskie.

Przeważającą większość terenu gminy Swarzędz stanowią obszary rolnicze (ponad 2/3 powierzchni). Na północy znajdują się rozległe tereny leśne. Zabudowania zajmują zaledwie 8% powierzchni gminy, niemniej to bardzo atrakcyjne miejsce, zarówno dla inwestorów, jak i dla mieszkańców. Swarzędz położony jest przy drodze międzynarodowej łączącej wschód i zachód Europy. Przebiegają tu także dwie ważne trasy kolejowe. Miasto oferuje znakomicie rozwiniętą infrastrukturę – od handlowej, po rekreacyjną.