Pomiary wykonawcze i kompleksowa obsługa geodezyjna procesu budowlanego na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Realizujemy kompleksową obsługę procesu budowlanego na terenie gminy Tarnowo Podgórne zlokalizowanej w powiecie poznańskim. Wykonujemy czynności polegające na tyczeniu budynków i budowli, realizujemy pomiary wykonawcze oraz pomiary na potrzeby inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Nasz zespół uprawnionych geodetów świadczy usługi w Tarnowie Podgórnym oraz w ościennych gminach znajdujących się w obrębie powiatu poznańskiego. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych usługami geodezyjnymi. Specjalizujemy się w pomiarach i weryfikacji stanu prawnego działek pod kątem realizacji przyjętych założeń inwestycyjnych. Oferujemy projekty, pomiary i dokumentację podziałów i scaleń nieruchomości.

Tarnowo Podgórne - geodeta uprawniony Mariusz Naskrent

Obszar, na jakim realizujemy usługi geodezyjne to teren gminy Tarnowo Podgórne oraz gmin ościennych, w tym Rokietnica, Dopiewo, Buk i miasto Poznań. Wykonujemy pomiary i aktualizacje map do celów projektowych, informacyjnych i opiniodawczych. Realizujemy projekty podziału nieruchomości. Tyczymy granice zgodnie z zatwierdzonymi projektami podziału nieruchomości gruntowych i zabudowanych. Realizujemy również projekty polegające na scalaniu działek. Nasz zespół dysponuje nowoczesnym sprzętem do pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz urządzeniami do pomiaru obiektów kubaturowych i zbiorników wodnych. Wyniki pomiarów przetwarzamy i kalibrujemy elektronicznie. Wszystkie mapy i opracowania wykonywane przez geodetę uprawnionego w naszej firmie są dostępne w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Tarnowo Podgórne - ciekawostki geodezyjne

Tarnowo Podgórne to wieś sołecka zaliczana do aglomeracji poznańskiej (położona 20 km na północny zachód od centrum metropolii). Jest siedzibą gminy Tarnowo Podgórne położonej w dorzeczu Warty, na terenie Wysoczyzny Poznańskiej. Obszar ten cechuje w większości rzeźba morenowa, z właściwymi dla niej wałami i zagłębieniami. Odmienne ukształtowanie terenu na wschodzie związane jest obecnością rynny jeziora Kierskiego, a na południowym zachodzie – rynny jeziora Lusowskiego i doliny rzeki Samy.

Tarnowo Podgórne rozwinęło się już na przełomie XIII i XIV wieku jako obszar rolniczy. W XIX wieku, w związku z napływem obszarników niemieckich, na terenie dzisiejszej gminy zaczęła powstawać infrastruktura miejska. Wzniesiono też wiele obiektów sakralnych i pałacowo-parkowych, które dziś mają status zabytków. Okres rozkwitu gminy przypada na przełom XX i XXI wieku. Stała się wówczas istotnym ośrodkiem sportu, rekreacji i turystyki. W Tarnowie Podgórnym znajduje się m.in. aquapark Tarnowskie Termy i pełnowymiarowe kryte lodowisko.