Jeśli planujesz budowę domu, sprzedaż, scalenie lub podział nieruchomości, potrzebujesz przede wszystkim profesjonalnych usług geodezyjnych. Uprawniony geodeta i kartograf tworzy mapy tradycyjne oraz mapy numeryczne (cyfrowe) na podstawie nowych, precyzyjnych pomiarów danego obszaru. Różne rodzaje map geodezyjnych są niezbędne do opracowywania projektów architektonicznych i budowlanych oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę. Firma geodezyjna Naskrent specjalizuje się w wykonywaniu map geodezyjnych do celów projektowych, informacyjnych i opiniodawczych oraz prawnych. Powierz wykonanie pomiarów geodezyjnych za pomocą specjalistycznego sprzętu i stworzenie szczegółowych map geodezyjnych uprawnionym ekspertom.

Na czym polega tworzenie map geodezyjnych?

Tworzenie map geodezyjnych jest złożonym procesem, podzielonym na kilka etapów. Pierwszym z nich jest ustalenie celu wykonania opracowania kartograficznego. Drugi etap polega na uzyskaniu kopii mapy zasadniczej z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa zasadnicza zawiera niezbędne dane, w tym m.in. informacje, dotyczące granic i numerów działek, a także szczegóły zagospodarowania, uzbrojenia i ukształtowania terenu. Może być nieaktualna, więc podstawowym zadaniem geodety jest jej aktualizacja. Trzeci krok to analiza i przetwarzanie zebranych materiałów, aby wyznaczyć współrzędne punktów oraz ich wysokości. Czwarty etap wiąże się z graficznym opracowaniem mapy, czyli przedstawieniem danych geodezyjnych w postaci czytelnej dla użytkownika, przy uwzględnieniu takich elementów tematycznych, jak m.in. budynki, drogi i linie energetyczne.

Czym są geodezyjne mapy numeryczne?

Gotową mapę geodezyjną możesz otrzymać od nas w formie drukowanej (tradycyjnej, analogowej) lub cyfrowej (numerycznej). Geodezyjne mapy numeryczne to opracowania kartograficzne, które sporządzamy przy pomocy komputera oraz specjalistycznego oprogramowania, najczęściej AutoCAD, na podstawie pomiarów geodezyjnych, metod fotogrametrycznych lub teledetekcyjnych. Fachowo opracowane mapy numeryczne w graficzny sposób prezentują dane, dotyczące geometrycznych oraz topologicznych właściwości danego terenu. Cyfrowe mapy geodezyjne dzielimy na:

Wielowarstwowość, łatwość wyszukiwania informacji i możliwość korzystania z jednej mapy numerycznej w tym samym czasie przez wiele osób za pomocą komputerów, co przyspiesza procesy decyzyjne i usprawnia realizację projektów – to najważniejsze zalety geodezyjnych map numerycznych.

Mapa tradycyjna (analogowa) jest z kolei dokumentem w formie drukowanej, najczęściej na papierze, ale również na folii, tkaninie i szkle. Za pomocą umownych znaków geodezyjna mapa tradycyjna odtwarza rozmieszczenie obiektów w przestrzeni, a zapis dokonywany jest poprzez rysowanie lub fotografię. Eksperci firmy geodezyjnej Naskrent z Kórnika koło Poznania zajmują się cyfrowym przetwarzaniem i kalibracją map tradycyjnych, w tym przeskalowaniem map do oryginalnych wymiarów, oczyszczaniem z zabrudzeń, poprawianiem czytelności linii i tekstów oraz wektoryzacją map tradycyjnych wraz z zapisem do plików DWG.

Do czego służy geodezyjna mapa numeryczna?

Geodezyjne mapy numeryczne stanowią podstawowe elementy Systemu Informacji Przestrzennej (SIP). Wykorzystuje się je m.in. w planowaniu przestrzennym oraz w leśnictwie. W budownictwie mieszkaniowym oraz obrocie nieruchomościami geodezyjna mapa numeryczna wykorzystywana jest do celów projektowych, inwentaryzacyjnych oraz prawnych. Zastanawiasz się, jak długo trzeba czekać na mapę geodezyjną? Czas potrzebny na stworzenie mapy numerycznej lub tradycyjnej do celów projektowych zależy od wielkości badanego obszaru, standardów pracy geodety oraz urzędników w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Najczęściej przygotowanie geodezyjnej mapy numerycznej trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu geodetów i kartografów firmy Naskrent z siedzibą w Kórniku koło Poznania. Tworzymy nie tylko precyzyjne mapy numeryczne i tradycyjne. Z zaangażowaniem podchodzimy do realizacji każdego zlecenia geodezyjnego, oferując nowoczesny sprzęt, innowacyjne rozwiązania techniczne oraz kompleksowe doradztwo ekspertów.