Skąd wziąć mapę do celów opiniodawczych i informacyjnych? Mapy do celów opiniodawczych i informacyjnych tworzymy na kopiach map zasadniczych, które nie zawsze są precyzyjne i aktualne. Profesjonalny i posiadający stosowne uprawnienia geodeta, zajmuje się wykonaniem odpowiednich pomiarów i aktualizacją danych, zawartych na mapach zasadniczych, przygotowując kompleksowe opracowania geodezyjno-kartograficzne, zgodnie ze ściśle określonym zapotrzebowaniem i przeznaczeniem. Poznaj rodzaje map do celów opiniodawczych i informacyjnych, zajrzyj do cennika naszych usług geodezyjnych i sprawdź, jak doświadczony geodeta z firmy Naskrent koło Poznania może wesprzeć Cię w realizacji inwestycji, związanej np. z budową domu, podziałem lub scaleniem nieruchomości oraz ich obrotem.

Rodzaje map do celów opiniodawczych i informacyjnych

Różne rodzaje tradycyjnych i numerycznych map geodezyjnych są niezbędne do opracowywania planów zagospodarowania działek, tworzenia projektów architektonicznych i budowlanych oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę. Firma geodezyjna Naskrent specjalizuje się w wykonywaniu map geodezyjnych nie tylko do celów projektowych i prawnych, ale również opiniodawczych i informacyjnych. Wystarczy powierzyć wykonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych za pomocą specjalistycznego sprzętu i stworzenie szczegółowych opracowań ekspertom. Podstawowe rodzaje map opiniodawczych i informacyjnych to: mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne oraz mapy sytuacyjne. Sprawdź, czym charakteryzuje się każda z nich.

Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych

Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, które obejmuje obszar całego kraju, przez co nie jest zbyt dokładna. Zawiera informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych i klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe, dotyczące tych obiektów. Jeśli dla Twojej działki został opracowany wcześniej plan zagospodarowania przestrzennego, od ręki uzyskujesz informacje na temat możliwości rozpoczęcia inwestycji oraz sąsiedztwa, co ułatwia i przyspiesza proces wnioskowania o warunki zabudowy. Jeśli nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, musisz zlecić wykonanie zaktualizowanej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych profesjonalnemu geodecie, a następnie zwrócić się do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla danej działki. Mapę zasadniczą, która najczęściej wymaga aktualizacji, możesz otrzymać w Samorządowym Wydziale Geodezji i Kartografii. Wystarczy złożyć wniosek oraz uiścić opłatę, która w zależności od regionu może wynosić od 50 do 100 zł.

Mapa ewidencyjna do celów opiniodawczych

Mapa ewidencyjna do celów opiniodawczych to standardowe opracowanie kartograficzne, tworzone na podstawie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, które są zawarte w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa ewidencyjna jest utożsamiana z mapą katastralną i traktuje się ją jako uzupełnienie mapy zasadniczej danego terenu. Do czego służy mapa ewidencyjna? Stanowi podstawę do wykonania innych map, które stają się niezbędnymi dowodami prowadzenia m.in.: czynności projektowych, podziału nieruchomości oraz prawnych. Mapę ewidencyjną pozyskuje się w formie kopii bądź wyrysu z archiwum elektronicznego.

Mapa sytuacyjna do celów opiniodawczych

Mapa sytuacyjno-wysokościowa (projektowa) do celów opiniodawczych jest dokumentem niezbędnym do przygotowania projektu budowlanego. Opracowywaniem mapy do celów projektowych zajmują się doświadczeni geodeci z odpowiednimi uprawnieniami, pracujący na kopii mapy zasadniczej oraz na podstawie wyników aktualnych, precyzyjnych pomiarów geodezyjnych w poziomie oraz w pionie. Standardowe opracowanie kartograficzne tego typu, które służy również do sporządzania projektów i obliczeń, związanych z różnymi pracami inżynierskimi, wykonuje się w skali 1:500.

Ile kosztuje sporządzenie mapy geodezyjnej do celów opiniodawczych i informacyjnych?

Koszt sporządzenia mapy geodezyjnej do celów opiniodawczych i informacyjnych obejmuje opłaty urzędowe, wynikające z uzyskania kopii różnego rodzaju map, stanowiących fundament zaktualizowanego opracowania, wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz wynagrodzenie za pracę uprawnionego geodety i kartografa. Cena wynosi najczęściej od 400 zł wzwyż w zależności od wielkości i złożoności terenu, objętego pomiarami. Skorzystaj z profesjonalnych usług geodezyjnych firmy Naskrent z siedzibą w Kórniku koło Poznania, aby szybko i bezproblemowo przejść przez procesy inwestycyjne, projektowe oraz prawne, związane z budową lub obrotem nieruchomościami.