Czym charakteryzują się mapy geodezyjne do celów prawnych? Tworzymy je na podstawie odpowiednich kopii map zasadniczych lub map katastralnych. Zgodnie z ustawą z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które zawiera aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz o elementach ewidencji gruntów i sieciach uzbrojenia terenu – podziemnych, nadziemnych i naziemnych. Uprawniony geodeta z firmy Naskrent wykonuje odpowiednie pomiary z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aktualizuje mapę zasadniczą. Zaktualizowane mapy geodezyjne do celów prawnych najczęściej wykorzystywane są do uzupełnienia dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami, ich podziałem lub scaleniem.

Rodzaje map geodezyjnych do celów prawnych

Profesjonalne usługi geodezyjne obejmują tworzenie na podstawie map zasadniczych opracowań jednostkowych, do których należą: mapy geodezyjne do celów prawnych, mapy do celów katastralnych (ewidencji gruntów i budynków) oraz mapy do celów projektowych. W zależności od zapotrzebowania wyróżniamy podstawowe rodzaje map do celów prawnych:

Powierz przygotowanie odpowiedniej mapy do celów prawnych doświadczonemu geodecie z firmy Naskrent z siedzibą w Kórniku koło Poznania. Zyskaj ekspercką wiedzę i bezcenne wsparcie merytoryczne.

Ile kosztuje mapa do celów prawnych?

Koszt sporządzenia przez geodetę mapy do celów prawnych zależy od kilku czynników, przede wszystkim zaś od przeznaczenia opracowania, ilości obiektów, skali mapy oraz stopnia regularności granicy nieruchomości. Najczęściej cena za wykonanie tego typu usług geodezyjno-kartograficznych waha się od 400 zł do 1500 zł. Profesjonalnie przygotowane mapy geodezyjne do celów prawnych – sądowych są niezbędne jako dowód m.in.:


Mapy geodezyjne do celów prawnych przygotowywane są również na potrzeby postępowań administracyjnych, zwłaszcza procesów wywłaszczeniowych (np. pod projektowane autostrady i inne obiekty użyteczności publicznej) oraz procesów scalania i podziału nieruchomości na wniosek wójta gminy lub stron zainteresowanych. Stanowią wówczas podstawę ujawnienia nowo powstałych po podziale nieruchomości działek w księgach wieczystych. Zleć przygotowanie mapy do celów prawnych ekspertom firmy geodezyjnej Naskrent. Otrzymasz fachowe doradztwo i kompleksową realizację powierzonego zadania.