Gdzie złożyć wniosek o odrolnienie gruntów w powiecie średzkim?

Aby uzyskać zgodę na wyłączenie użytków z produkcji rolnej, które są położone na terenie powiatu średzkiego, trzeba złożyć wniosek we właściwym ze względu na położenie tych gruntów urzędzie miasta, gminy lub w średzkim starostwie powiatowym. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5. Zgodę na wyłączenie wydaje Starosta w trybie decyzji administracyjnej.

Odrolnienie gruntów na terenie Środy Wielkopolskiej i okolic

Jaką klasę ziemi można odrolnić?

Zgody na wyłączenie z produkcji rolniczej wymaga się w przypadku zamiaru przeznaczenia na cele nierolnicze:

W przypadku wniosku o wyłączenie gruntów klas I do III położonych poza granicami terenów miejskich starosta może wydać zgodę jedynie, gdy użytki objęte wnioskiem spełniają łącznie następujące kryteria:

Aby uzyskać zgodę na wyłączenie użytków z produkcji teren, na którym są położone, musi być przeznaczony na cele inne niż rolnicze. Chyba że wniosek o wyłączenie w całości dotyczy użytków położonych na terenie miasta. Oznacza to, że na terenie gminy wyłączyć można grunty, które:

Jakich gruntów nie trzeba odrolnić?

W przypadku gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas od IV do VI co do zasady, zmiana sposobu ich użytkowania, nie wymaga uzyskania zgody na wyłączenie ich z produkcji rolniczej. Przepisy określają przypadki, w których wyłączenie gruntów mineralnych tych klas wymaga uzyskania zgody. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu i konsultacji w państwa sprawie.

Odrolnienie gruntów pod dom jednorodzinny lub wielorodzinny budynek mieszkalny – Środa Wielkopolska

Odrolnienie użytków na cele budownictwa mieszkaniowego może być w całości zwolnione z opłaty jednorazowej i opłat rocznych. Aby uniknąć obowiązku uiszczenia opłat:

Opłatę jednorazową i opłaty roczne nalicza się od nadwyżki ponad limit powierzchni użytków, których wyłącznie zwolnione jest z opłaty jednorazowej i opłat rocznych.

Odrolnienie gruntów na terenie Środy Wlkp.

Odrolnienie gruntów pod działalność w powiecie średzkim

Odrolnienie gruntów pod działalność wymaga uzyskania zgody na wyłączenie użytków z produkcji rolniczej i wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty jednorazowej i opłat rocznych. Opłatami za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej objęte są grunty przeznaczone pod drogi wewnętrzne oraz budowę budynków usługowych, garaży oraz budynków gospodarczych.

Wyłączenie z produkcji może okazać się też konieczne w przypadku zmiany sposobu użytkowania zabudowań rolniczych np. na potrzeby prowadzenia działalności innej niż rolnicza w istniejącej zabudowie zagrodowej. W przypadku, w którym właściciel zobowiązuje się do kontynuowania prowadzenia gospodarstwa rolnego, a powierzchnia wyłączanych użytków nie przekracza określonej wielkości, wyłączenie gruntów pod zabudową zagrodową nie powoduje konieczności wnoszenia opłaty jednorazowej ani opłat rocznych.