Usługi geodezyjne Poznań - Wielkopolska. Pomiary, scalanie i podziały działek, obsługa przemysłu

Realizujemy wszystkie czynności i pomiary konieczne do wykonania opracowań kartograficzno-geodezyjnych, tyczenia osi i punktów charakterystycznych budynków oraz granic działek. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do szybkiego mierzenia obiektów kubaturowych. Podczas realizacji niektórych pomiarów tego typu wykorzystujemy drony do mierzenia obiektów z powietrza. Oferujemy również pomiary cieków wodnych i głębokości zbiorników zdalnie sterowanymi łodziami (dronami) do pomiarów pod lustrem wody. Wszystkie dane z pomiarów zbieramy w formie cyfrowej. Są dostępne do w formie cyfrowej i tradycyjnej. Oferujemy przetwarzanie danych z pomiarów metodami cyfrowymi oraz cyfrową kalibrację map. Zachęcamy do współpracy i inwestorów indywidualnych osoby prawne, w tym przedsiębiorców i inwestorów instytucjonalnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Określenie położenia punktów należących do:
  • obiektów kubaturowych
  • obiektów liniowych
  • obiektów punktowych
geodeta wykonujący pomiar sytuacyjno - wysokościowy

Mapy w formie tradycyjnej i numerycznej

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów informatycznych i opiniodawczych
 • mapy do celów prawnych
mapy w formie tradycyjnej i numerycznej do celów projektowych, informatycznych i prawnych

Geodezyjna obsługa inwestycji w Poznaniu

 • pomiary kontrolne
 • pomiary powykonawcze
 • niwelacje terenu
 • wytyczanie budynków i budowli
geodezyjna obsługa inwestycji - pomiary kontrolne, pomiary wykonawcze, wytyczanie budynków

Batymetria oraz Fotogrametria

 • pomiary woda - powietrze
 • posiadamy zdalnie sterowaną łódź do pomiarów batymetrycznych
 • posiadamy drona do wykonywania pomiarów
 • obliczenia objętości zbiorników, hałd, składowisk
 • tworzenie numerycznego modelu terenu
urządzenie do batymetrii, fotogrametrii wspomagające usługi geodezyjne

Prace związane ze stanem prawnym nieruchomości

 • opracowanie dokumentacji do celów prawnych (notarialnych, sądowych)
 • podział i scalanie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wznawianie zniszczonych znaków granicznych
geodeta dokonujący opracowania dokumentacji na tle domu

Cyfrowe przetwarzanie i kalibracja map

 • kalibracja (przeskalowanie do oryginalnych wymiarów)
 • filtracja (oczyszczanie z zabrudzeń)
 • poprawienie czytelności linii i tekstów
 • wektoryzacja (utworzenie pliku DWG)
mapa geodety Mariusza Naskrenta

Geodezyjna obsługa kopalni - Wielkopolska

 • pomiar batymetryczny zbiorników wodnych
 • pomiar oraz obliczenia mas ziemnych
 • tworzenie numerycznych modeli DTH
 • odświeżanie granic kopalni wraz z pasami ochronnymi
geodezyjna obsługa kopalni kruszywa

Odrolnienie gruntów rolniczych Wielkopolska

 • określenie użytków nadających się do odrolnienia
 • określenie gruntów, które nie wymagają zgody na wyłączenie z produkcji rolczniej
 • wyjaśnienie i pomoc w procedurze złożenia wniosku
mapa geodety Mariusza Naskrenta

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

 • sprawdzenie terenów objętych miejsowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • weryfikacja czynników wpływających na możliwą decyzję
 • określenie, czy dany teren spełnia kryteria do złożenia wniosku
 • pomoc w złożeniu kompletnego dokumentu
decyzja o warunkach zabudowy

Usługi uprawnionego geodety dla przemysłu i inwestorów indywidualnych

Usługi polegające na realizacji czynności geodezyjnych i mierniczych świadczymy na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zachęcamy do kontaktu właścicieli działek i nieruchomości zabudowanych oraz inwestorów i przedsiębiorców, którzy z uwagi na charakter realizowanych działań mogą być zainteresowani usługami geodezyjnymi. Nasz zespół realizuje typowe czynności związane z obsługą procesu budowlanego. Wykonujemy projekty podziałów działek, realizujemy czynności prowadzące do scalania gruntów, realizujemy pomiary na potrzeby inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Z naszych usług korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i inwestorzy indywidualni.