Jak uzyskać warunki zabudowy – Kórnik i okolice

Warunki zabudowy wydaje się dla nieruchomości spełniających kryteria dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej, które są położone na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zakaz wydawania warunków zabudowy. 

Planując zmianę sposobu zagospodarowania takiego terenu, budowę budynku mieszkalnego lub innego obiektu budowlanego, lub zmianę sposobu użytkowania znajdującego się na działce, lub działkach objętych wnioskiem budynku albo jego części, trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. 

Warunki zabudowy w Kórniku

Co po uzyskaniu warunków zabudowy?

Decyzja ustalająca warunki zabudowy formalnie rozpoczyna procesu projektowania inwestycji. Jest niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub robót budowlanych. Warto mieć świadomość, że decyzja o warunkach zabudowy jest elementem umożliwiającym szybkie rozpoczęcie inwestycji, co sprawia, że nieruchomość nią objęta staje się atrakcyjniejsza dla potencjalnych nabywców i inwestorów. 

Pozwala to uzyskać wyższą wycenę nieruchomości na rynku. Wielu właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Kórnika i Gminy Kórnik wnioskuje o warunki zabudowy dla swoich nieruchomości w celu optymalizacji ich potencjału inwestycyjnego. Często wnioski tego typu składają też inwestorzy zainteresowani budową domu lub realizacją konkretnej inwestycji na terenie Miasta, lub Gminy Kórnik.

Gdzie złożyć wniosek o warunki zabudowy w Kórniku i okolicach?

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Kórniki składa się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w budynku przy Placu Niepodległości nr 1 w Kórniku. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie, osobiście albo przez pełnomocnika. Biorąc pod uwagę to, że wypełnienie wniosku oraz kompletowanie załączników i mapek geodezyjnych może okazać się czasochłonne i wymaga sporego zaangażowania, warto rozważyć upoważnienie geodety, który zrobi to w imieniu wnioskodawcy.

Warunki zabudowy na tereny obejmujące obszar gminy Kórnik i gmin sąsiednich

W niektórych przypadkach tereny, na których można by zrealizować inwestycje, są położone na obszarze sąsiadujących ze sobą gmin. W takim przypadku wniosek o wydanie warunków zabudowy składa się do urzędu właściwego ze względu na położenie większej części terenu. W toku postępowania decyzja zostanie uzgodniona z wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast i gmin, we właściwości których znajduje się pozostały obszar inwestycji. 

Jak wiadomo, gmina Kórnik sąsiaduje z miastem Poznań oraz gminami Puszczykowo, Mosina i Kleszczewo z Powiatu Poznańskiego, gminą Brodnica i Śrem z Powiatu Śremskiego oraz gminami Zaniemyśl i Środa Wielkopolska z powiatu średzkiego. Wraz z rozwojem tego obszaru coraz częściej składa się wnioski o wydanie warunków zabudowy na tereny wykraczające poza obszar jednej gminy, co umożliwia optymalizację obszarów objętych wnioskiem pod kątem kryteriów wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Pomoc w złożeniu wniosku o warunki zabudowy w Kórniku

Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy?

Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

Opłatę skarbową wnosi się także, gdy wniosek składa się przez pełnomocnika. W takim przypadku wnioskodawca jest zobowiązany wnieść opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. W przypadkach, w których wymaga się wniesienia opłaty administracyjnej, do wniosku trzeba załączyć potwierdzenie jej opłacenia.

Planując inwestycję, warto uwzględnić też koszt zlecenia usługi sporządzenia wniosku, kompletowania załączników i ich złożenia w urzędzie w Kórniku uprawnionemu geodecie z naszej firmy. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych inwestorów, jak i dla inwestorów indywidualnych poszukujących idealnej działki na swój dom lub na potrzeby prowadzonej działalności. Geodeta gwarantuje wsparcie formalne i merytoryczne. Może pomóc szybko wstępnie zweryfikować potencjał inwestycyjny wybranych działek i wskazać obszar, w którym warto szukać nieruchomości pasujących do charakteru planowanej inwestycji.