Warunki zabudowy Śrem – dlaczego warto upoważnić geodetę?

Wniosek o wydanie warunków zabudowy można złożyć w Urzędzie Miejskim w Śremie znajdującym się przy ulicy Plac 20 Października 1. Postępowania w sprawie warunków zabudowy dla działek położonych na terenie miasta i gminy Śrem prowadzi Zespół Planowania Przestrzennego, który ma swoje biuro w pokoju nr 34 w budynku urzędu. Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami można składać w biurze Zespołu Obsługi Klienta w pokoju nr 1 w tym samym budynku. 

Warunki zabudowy w Śremie

Zalety współpracy z geodetą jako pełnomocnikiem wnioskodawcy

Mając na uwadze to, że postępowanie w toku może przybrać charakter angażującego, warto zdecydować się na prowadzenie sprawy w formie elektronicznej, co znacznie ułatwia kontrolowanie korespondencji i powiadomień niezależnie od ich formy. Dobrym rozwiązaniem, na które często decydują się właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych położonych na terenie Śremu i Gminy Śrem, jest procedowanie postępowania przez geodetę pełnomocnika z naszej firmy. 

Zachęcamy do kontaktu w sprawie prowadzenia państwa postępowania przez zespół uprawnionych geodetów, którzy na co dzień współpracują z władzami miasta, gminy i powiatu Śrem oraz lokalnymi gestorami sieci, w celu realizacji zadań kartograficznych na terenie Śremu i całego powiatu. 

Warunki zabudowy w Śremie i okolicach

Gdzie złożyć wniosek w przypadku terenów położonych na granicy gmin powiatu śremskiego?

W przypadku działek położonych na granicy gmin sąsiadujących z gminą Śrem, wniosek składa się w urzędzie właściwym dla gminy, na której położona jest większa część działki. W toku takiego postępowania urzędy kontaktują się między sobą w celu: 

Mając na uwadze przebieg granicy pomiędzy gminą Śrem oraz gminami Brodnica, Dolsk i Książ Wielkopolski, trzeba brać pod uwagę konieczność weryfikacji potencjału inwestycyjnego działek granicznych z perspektywy gmin sąsiednich. Postępowania tego typu, warto realizować przez geodetę z naszej firmy. Zapewniamy pełen serwis merytoryczny i formalny. Oferujemy prowadzenie postępowania w formie elektronicznej i stały nadzór nad działaniami uczestników postępowania, kontrolę ustanawianych postanowień i żądań.