Realizujemy pomiary fotogrametryczne i batymetryczne zdalnie sterowanymi dronami. Pomiary realizowane przy zastosowaniu urządzeń tego typu umożliwiają szybkie wykonanie cyfrowego modelu dna rzek, zbiorników wodnych oraz wyrobisk, hałd i składowisk. Regularne wykonywanie pomiarów spod lustra wody to doskonały sposób na badanie jak zmienia się ukształtowanie dna rzek czy zbiorników wodnych.

Pomiary batymetryczne wykorzystuje się także do szacowania stopnia eksploatacji złóż w zakładach górniczych, które prowadzą wydobycie spod lustra wody. Natomiast pomiary fotogrametryczne realizowane dronem z powietrza to metoda badania zmian w odkrywkowych zakładach górniczych, przyrostu hałd i składowisk różnego typu oraz realizacji pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na dużych obszarach. Pomiary batymetryczne i fotogrametryczne to oferta dla inwestorów prywatnych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Co to jest fotogrametria?

Fotogrametria to metoda odtwarzania kształtu, rozmiaru i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Pomiary fotogrametryczne są wykorzystywane w geodezji do pomiarów dużych obszarów i odległości. Fotogrametria jest także jedną z metod wyznaczania wysokości obiektów. Zdjęcia fotogrametryczne wykonuje się dronem geodezyjnym z powietrza. Dron geodezyjny jest wyposażony w specjalnie opracowane do tego celu obiektywy. Wielkoformatowe geodezyjne zdjęcia fotogrametryczne to duże ilości danych cyfrowych, które wymagają odpowiedniego przetworzenia, zanim zostaną wykorzystane do wykonania lub aktualizowania map geodezyjnych. Warto wiedzieć, że usługa pomiarów fotogrametrycznych jest wykorzystywana także w geologii, architekturze, meteorologii i leśnictwie. Zachęcamy do kontaktu w celu konsultacji na temat zalet zastosowania pomiarów fotogrametrycznych z powietrza do realizacji Państwa potrzeb.

Zdjęcie fotogrametryczne wykonane dronem z powietrza

Co to jest batymetria?

Batymetria to dział hydrologii, który zajmuje się badaniem głębokości i kształtu zbiorników wodnych. Pomiary batymetryczne realizuje się przy zastosowaniu nowoczesnych sond zamontowanych na jednostce pływającej. Przyjmując odpowiedni plan (trasę) badania, w krótkim czasie można zrealizować dokładny pomiar dużych zbiorników wodnych. Badania batymetryczne stosuje się m.in.:

Zdjęcie dokonanego pomiaru batymetrycznego

W wyniku pomiarów batymetrycznych geodeta jest w stanie stworzyć dokładny model dna zbiornika wodnego, mapy batymetryczne oraz widok przekroju poprzecznego i wzdłużnego cieków wodnych. Badania batymetryczne są prowadzone przez geodetę przy zastosowaniu specjalnej łodzi do pomiarów batymetrycznych. Dane z badania batymetrycznego wymagają odpowiedniego przetworzenia przy zastosowaniu komputerów o dużej mocy obliczeniowej. W trakcie procesu przetwarzania dane z pomiarów batymetrycznych są filtrowane, kalibrowane i poprawiane, tak aby uzyskać dokładne odwzorowanie dna badanego zbiornika wodnego. Przetwarzanie danych z pomiarów batymetrycznych i fotogrametrycznych jest jedną z naszych usług.