Geodeta w miejscowości Borówiec

Realizacja procesu budowlanego, który wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę nakłada na inwestora obowiązek wykonania stosownych czynności geodezyjno-kartograficznych. Czynności te zgodnie z przepisami musi zrealizować uprawniony geodeta. Nasza firma specjalizuje się w obsłudze geodezyjnej inwestycji w miejscowości Borowiec. Prowadzimy regularne czynności dla inwestorów i wykonawców wznoszących obiekty budowlane na terenie Borowca i okolic, w tym na obszarze Kamionki, Szczytnik, Koninka i Skrzynek. Oferujemy obsługę geodezyjną na każdym etapie procesu budowlanego. Realizujemy czynności do celów projektowych, pomiary powykonawcze oraz czynności w ramach inwentaryzacji powykonawczej.

Widok z drona geodety ukazujący pomiary inwestycyjne

Usługi kartograficzne Borówiec

Usługi geodezyjno-kartograficzne na potrzeby inwestorów budujących w miejscowości Borowiec obejmują wszystkie etapy realizacji procesu inwestycyjnego. Zespół uprawnionych geodetów tworzy opracowania do celów projektowych, w tym mapy do celów projektowych oraz plany sytuacyjne. Warto mieć na uwadze, że w przypadku niektórych obiektów plan sytuacyjny może okazać się niezbędny na etapie projektowania. Dlatego zachęcamy do kontaktu i konsultacji na możliwie wczesnym etapie. Warto skorzystać z konsultacji z uprawnionym geodetą już podczas poszukiwania działki pod zabudowę. Kolejnym etapem obsługi geodezyjno-kartograficznej inwestycji jest wyznaczanie obiektów w terenie. Uprawniony geodeta tyczy główne osie obiektu i reper wysokościowy zgodnie z projektem budowlanym. W trakcie budowy wykonuje się pomiary kontrolne, o ile są wymagane. Ostatnim etapem jest inwentaryzacja powykonawcza. To opracowanie konieczne do odbioru budynku.