Usługi geodezyjne na terenie Środy Wielkopolskiej

Realizujemy czynności geodezyjne na potrzeby opracowań kartograficzno-geodezyjnych nieruchomości i obiektów położonych na terenie Środy Wielkopolskiej i okolic. Regularnie prowadzimy czynności na terenie całego powiatu średzkiego, głównie w okolicach miejscowości takich jak: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą czy Zaniemyśl. Oferujemy usługi geodezyjne związane z obsługą inwestycji budowlanych. Współpracujemy z inwestorami na każdym etapie realizacji projektu. Ponadto, wykonujemy projekty podziału i scalania działek gruntowych oraz tyczyły i wyznaczamy granice nowych nieruchomości gruntowych w terenie.

Geodeta z uprawnieniami – podziały działek i obsługa budów w Środzie Wielkopolskie

Zachęcamy do kontaktu w sprawie współpracy przy realizacji projektów budowlanych i czynności mających na celu zmianę stanu prawnego nieruchomości gruntowych lub zabudowanych. Wykonujemy opracowania planów sytuacyjnych i mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, realizujemy pomiary kontrolne wraz z postępem prac budowlanych, wykonujemy czynności i opracowania w ramach inwentaryzacji powykonawczej obiektów. Oprócz tego świadczymy wyspecjalizowane usługi geodezyjne dla przemysłu i rolnictwa. Realizujemy czynności związane z odświeżaniem, tyczeniem i odnajdywaniem ukrytych i zniszczonych punktów orientacyjnych. Realizujemy pomiary mas ziemnych, w tym zwałowisk i wyrobisk odkrywkowych zakładów górniczych. Zachęcamy do kontaktu w sprawie wyceny czynności geodezyjnych na terenie powiatu średzkiego.