Uprawniony geodeta – obsługa inwestycji i obiektów przemysłowych na terenie gminy Suchy Las

Oferujemy obsługę geodezyjną realizowaną przez uprawnionego geodetę. Specjalizujemy się w geodezyjnej obsłudze rynku nieruchomości gminy Suchy Las. Usługi realizujemy także w gminach ościennych, w tym w gminie Rokietnica, Czerwonek, Murowana Goślina, na terenie miasta Poznań i całego powiatu Poznańskiego. Nasza firma specjalizuje się w obsłudze geodezyjnej inwestycji oraz zakładów przemysłowych, w tym odkrywkowych zakładów górniczych zlokalizowanych w okolicy Suchego Lasu. Oferujemy geodezyjną obsługę procesu budowlanego w każdej skali. Obsługujemy zarówno inwestorów indywidualnych, jak i przedsiębiorców realizujących inwestycje na potrzeby związane z prowadzoną działalnością lub na sprzedaż.

Suchy Las – geodeta uprawniony, podziały działek i obsługa procesu budowlanego

Specjalizujemy się w czynnościach związanych z pomiarami, odnajdywaniem i wyznaczaniem granic nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gminy Suchy Las i gmin ościennych. Wykonujemy projekty podziału działek gruntowych, scalenia działek oraz pomiary na potrzeby oceny działek pod kątem realizacji określonych celów inwestycyjnych. Dysponujemy specjalistycznym wyposażeniem do sprawnego prowadzenia pomiarów obiektów budowlanych, elementów infrastruktury technicznej oraz mas ziemi, w tym wyrobisk lub zwałowisk. Realizujemy zarówno pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych, jak i pomiary głębokości i objętości cieków i zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Suchy Las.