Zamów usługi geodezyjne na terenie gminy Śrem i całego powiatu śremskiego

Świadczymy usługi geodezyjne dla budownictwa, na potrzeby rolnictwa i innych gałęzi przemysłu, w tym dla przedsiębiorców prowadzących odkrywkowe zakłady górnicze na terenie powiatu śremskiego. Regularnie wykonujemy czynności i opracowania związane z obsługą procesu budowlanego na terenie Śremu i okolicznych miejscowości takich jak Dolsk, Książ Wielkopolski czy Brodnica zlokalizowanych w powiecie śremskim. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem usług obowiązującym na terenie powiatu. Oferujemy korzystne warunku realizacji pomiarów i czynności geodezyjnych oraz wykonania stosownych opracowań. Sprawdź ceny usług uprawnionego geodety na tyczenie budynków, inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz kompleksową obsługę procesu budowlanego.

Geodezyjna obsługa przemysłu, rolnictwa i kopalni w powiecie śremskim

Zachęcamy do współpracy inwestorów indywidualnych, gospodarstwa i przedsiębiorców. Oferujemy korzystne ceny na czynności związane z obsługą geodezyjną kopalni. Dysponujemy specjalistycznymi urządzeniami do realizacji pomiarów z powietrza i wody. Realizujemy projekty i czynności, które mają na celu scalanie nieruchomości gruntowych. Tworzymy projekty podziału działek i niektórych nieruchomości zabudowanych. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem usług związanych z odnajdywaniem ukrytych lub uszkodzonych punktów kontrolnych oraz tyczeniem i odświeżaniem granic działek. Oferujemy korzystne ceny i szybką realizację pomiarów oraz dogodne terminy wykonania map i opracowań geodezyjnych.

Ciekawostka geodezyjna - Śrem i okolice

Śrem to miejscowość położona 40 km na południe od Poznania. Zachwyca nie tylko pamiętającą czasy średniowiecza architekturą, ale też niezwykle malowniczym ukształtowaniem terenu. Gmina Śrem, której miasto Śrem jest siedzibą, rozciąga się na terenach Kotliny Śremskiej i na wysoczyźnie Równiny Kościańskiej, co oznacza, że różnice wysokości w jej obrębie wynoszą ponad 30 metrów. Nisko, w kotlinie, położona jest stara część miasta, w której podziwiać można szereg zabytkowych obiektów. W związku z tym nowa zabudowa powstaje głównie na terenie wysoczyzny.

Krajobraz północnej części gminy Śrem tworzą starorzecza i łączące ja kanały. Na południu zaś znajdują się liczne akweny, spośród których największym jest Jezioro Grzymisławskie. Dużym zbiornikiem wodnym jest także Zalew Śremski składający się z dwóch zbiorników retencyjnych dla Warty – trzeciej z największych polskich rzek. Ciekawostką jest fakt, że właśnie w Śremie Warta gwałtownie, niemal pod kątem prostym, zmienia bieg z kierunku równoleżnikowego na południkowy.