Miernicza i geodezyjna obsługa kopalni na terenie Województwa Wielkopolskiego

Realizujemy wszystkie czynności geodezyjne i miernicze związane z zadaniami, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wchodzą w zakres czynności, jakie powinni realizować przedsiębiorcy prowadzący odkrywkowe zakłady górnicze, w tym działania zakładowych służb mierniczych. Nasz doświadczony zespół realizuje pomiary, tworzy odpowiednie opracowania oraz prowadzi lub wspiera pracę służb mierniczych wielu wielkopolskich kopalni. Wykonujemy m.in.:

widok z drona geodezyjnej obsługi terenów

Wszystkie czynności są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami i powiązanymi aktami prawnymi. Prowadzimy dzienniki pomiarowe, dzienniki uwag oraz dokumentację mierniczo-kartograficzną, którą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej powinien posiadać przedsiębiorca, który zamierza prowadzić, prowadzi lub jest na etapie likwidacji odkrywkowego zakładu górniczego o określonej wielkości.